Mikołajki z Państwową inspekcją Pracy i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Koncert Charytatywny "Dzieci - Dzieciom"