Teatr Przecinek - Myszki i kotki...

Myszki i Kotki...
Strachy i Straszki...
czyli... Teatr "Przecinek" w swoim żywiole!