Konkurs "Jestem Bezpieczny"

24 kwietnia 2014r. w Centrum Kultury odbył się konkurs „Jestem bezpieczny”. W konkursie wzięły udział reprezentacje z wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kolechowicach, która reprezentować będzie gminę w konkursie powiatowym. II miejsce różnicą tylko jednego punktu zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, trzecie Szkoła Podstawowa w Kaznowie i czwarte Szkołą Podstawowa w Rozkopaczewie. Zdobywcą nagrody za największą liczbę uzyskanych punktów zdobył Jarosław Lato - uczeń VI kl. SP w Kolechowicach. Nagrody w Konkursie ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.