Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Dwudniowy biwak WATAHY - lipiec 2017

Dwudniowy biwak WATAHY
W programie biwaku między innymi: marsz według mapy, nawiązywanie łączności, składanie meldunku MADEVAC, ewakuacja rannego oraz budowa noszy polowych, bieg rekruta, wręczenie naszywek WATAHY, spanie w hamakach:)

Zaproszenie na konferencję - 20.07.2017

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

 

ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski

tel. 81 85 20 003 fax 81 85 20 642

 

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim,

Halma Investment Company z Gdańska,

Ekobudex sp. z o. o. z Gdańska,

Lubelska Izba Rolnicza

Zapraszają

na Forum – Panel dyskusyjny

Planowanie gospodarki wodą, głównie deszczową w gminie, mieście,

w środowisku naturalnym Człowieka i przyrody, w tym w odniesieniu do zwierząt gospodarskich/hodowlanych.

 

które odbędzie się w dniu:

20 lipca br. o godz. 1300

w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim.

NOC PLANSZÓWEK - czerwiec 2017

Noc planszówek odbyła się z nocy 28 na 29 czerwca 2017 r. Uczestnicy  grając w planszówki podróżowali koleją po Europie, próbowali przetrwać na bezludnej wyspie oraz będąc bohaterami przeżywali wspaniałe przygody podróżując po epickiej krainie Arhynne.

 

Nagrody dla kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym 2017

Ponad 80 nagród i wyróżnień przyznało w niedzielę jury 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Na tym dorocznym święcie folkloru wystąpiło około 800 artystów z 15 województw.

„Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego poziomu tegorocznej edycji Festiwalu. (…)Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w tekstach treściowe przesłanie”– napisano w uwagach komisji artystycznej dołączonych do protokołu z obrad jury Festiwalu, które otrzymała PAP.

W tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowało się 18 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 14 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkursie „Duży - Mały”, gdzie mistrzowie występują z uczniami. W sumie ponad 800 artystów ludowych. Jury, pod przewodnictwem prof. Jana Adamowskiego, złożone z ekspertów od spraw folkloru, oceniało dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny.

Spośród solistów śpiewaków najlepsza okazała się Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa (Lubelskie) – otrzymała Basztę i 1 tys. zł. Jury przyznało też I nagrodę, trzy równorzędne II nagrody, sześć III nagród oraz jedno wyróżnienie.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Podkategorie